Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Diplon d.o.o., svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.diplon.net obaveštava o pravilima i uslovima korišćenja.

Korišćenjem sajta saglasni ste i prihvatate navedena pravila i uslove korišćenja koji mogu biti ažurirani bez prethodne najave i obaveštenja, stoga vam preporučujemo da ih povremeno pogledate.

 • prodaja robe putem internet prodavnice Diplon Kupatila obavlja se u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Diplon d.o.o., adresa za izjavljivanje reklamacije je: prodaja@diplon.net
 • osnovna obeležja robe mogu se naći na sajtu www.diplon.net
 • prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.diplon.net smatra se prodajom na daljinu
 • doba koja se prodaje putem internet sajta www.diplon.net poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji
 • prodajna cena robe naznačena je za svaki artikal
 • sve cene izražene su sa uračunatim PDV-om
 • kupljenu robu isporučujemo na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE
 • mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja) obavlja se u skladu sa uslovima objavljenim na internet sajtu www.diplon.net
 • potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.diplon.net može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platin karticama u trenutku kupovine na sajtu
 • potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe
 • saobraznost robe se isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom
 • sajt www.diplon.net dužan je da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.diplon.net
 • ukoliko prilikom prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani zamena.
 • ukoliko nakon prijema robe potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani pravo na odustajanje.
 •  za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem online prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani reklamacije.