diplon kupatila servis

Garancija i servisiranje opreme za kupatilo brenda Diplon

Ukoliko vam je mesto prebivališta u krugu od 20km udaljenosti od dole navedenih servisa, nema potrebe da sami vršite demontažu i reklamaciju, naši serviseri će po prijavi reklamacije doći do vas i na licu mesta otkloniti kvar.

Garantni rok za sve jednoručne armature iznosi od tri do pet godina u zavisnosti od modela počevši od datuma prodaje. Za dvoručni program tri godine, a za upotrebu u javnim prostorima iznosi dve godine.

Za program senzorskih baterija, garantni rok iznosi dve godine i jedan dan.

Za potrošne delove (perlator, brinoks crevo, tuš crevo, tuš ručica) garancija ne važi. Na ove delove se primenjuje Zakon o saobraznosti, član 54.

Sanitarne armature namenjene su ugradnji u sisteme, ako isti ispunjavaju sledeće uslove:
– Maksimalni radni pritisak 0,6 MPa (6 bara)
– Preporučljiv radni pritisak 0,2 do 0,35 MPa (2-3,5 bara)
– Razlika radnog pritiska između tople i hladne vode mora biti manja od 0,15 MPa (1,5 bara)
– Pritisak viši od 0,6 MPa (6 bara) treba reducirati
– Maksimalna temperatura vode 353 K (80°C)
– Preporučljiva temperatura vode između 278 K i 338 K (5-65°C)

Ukoliko se pridržavate prethodno navedenih uslova, sanitarna armatura će besprekorno funkcionisati. Eventualne fabričke nedostatke ćemo otkloniti, odnosno armature zameniti u zakonski predviđenom roku. U slučaju reklamacije obratite se samo ovlašćenim servisima.

Reklamacije koje nismo u mogućnosti da prihvatimo su: sve one koje su nastale usled nepravilne montaže, neuvažavanja uputstava za redovno održavanje, neprimerenog i slabog održavanja, intervencija neovlašćenih lica ili ugradnje neoriginalnih rezervnih delova. Namerna oštećenja, oštećenja prouzrokovana nemarom, fizička oštećenja, oštećenja koja su nastala kao posledica smetnji iz okoline (mraz) tj. zaleđivanje vode unutar tela baterije.

Kod eventualne reklamacije, molimo Vas da priložite garantni list sa datumom kupovine sanitarne armature i fiskalni račun. U suprotnom, reklamaciju ne prihvatamo. Trgovac je dužan da u roku od 15 dana, pisanim putem obavesti kupca o izjašnjenju o podnetom zahtevu sa predlogom za njegovo rešavanje.

Prijem reklamacija:

Beograd, Zemun
Diplon d.o.o. ogranak Diplon Kupatila
Grmeč 1 Nova 15, Bemax Center
Telefon: 011/ 2250 540