reklamacije i povrat robe

Na ovoj stranici možete se bliže upoznati sa svim pravima potrošača i Diplon uslovima vezanim za reklamacije, zamenu i odustajanje od kupovine poručenih proizvoda. Službi za reklamacije možete se obratiti popunjavanjem online formulara, putem mail adrese reklamacije@diplon.rs ili slanjem obrasca za podnošenje reklamacija na adresu: Diplon Kupatila, Grmeč 1 Nova 15, 11080 Zemun. Kompanija Diplon DOO Beograd (Zemun) obaveštava potrošače o mogućnosti vansudskog rešavanja sporova u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kao i o svojoj obavezi da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja sporova u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

DOBIO SAM PAKET KOJI NISAM PORUČIO

Rok za prijavu: do 2 dana (troškove vraćanja paketa snosi Diplon doo)

Ukoliko odmah po prijemu paketa utvrdite da ste paket dobili greškom ili da Vam je poslat pogrešan proizvod (na osnovu izgleda, šifre ili proizvod želite da zamenite za drugi), molimo Vas da takav paket ne otvarate i da ne cepate sigurnosnu nalepnicu. Relamaciju prijavite online ili putem telefona 011 22 50 502.

OTVORIO SAM PAKET I PROIZVOD JE FIZIČKI OŠTEĆEN

Rok za prijavu: do 24h od prijema paketa (troškove vraćanja paketa snosi Diplon doo)

Ukoliko po prijemu paketa, utvrdite da je ambalaža i/ili sadržaj oštećen, molimo Vas da, u roku do 24h od prijema paketa, pozovete kurirsku službu BEX na telefon 011 6 555 000 i tražte sektor reklamacija kako bi kurir napravio zapisnik o oštećenju i preuzeo paket za zamenu. Obavezno prijavite rekalamaciju i preduzeću Diplon doo, online ili putem telefona 011 22 50 502. Poželjno je da nam pošaljete i fotografije oštećenog paketa/proizvoda.

ŽELIM DA VRATIM PROIZVOD JER NISAM ZADOVOLJAN

Rok za prijavu: do 14 dana (troškove vraćanja paketa snosi kupac)
Pravo na odustajanje - opširnije

Ukoliko niste zadovoljni proizvodom, u roku od 14 dana od dana prijema paketa, proizvod možete vratiti ili zameniti za drugi. Obavezno prijavite odustajanje od ugovora online ili putem telefona 011 22 50 502. Neophodno je da vratite kompletan proizvod sa svim pripadajućim elementima (proizvod, kompletna dokumentacija, kutija, poželjno u originalnoj kutiji sa svim zaštitnim elementima,…). Proizvod mora biti bez tragova korišćenja i bez fizičkih oštećenja. Diplon doo ne prihvata odgovornost za proizvode koji su fizički oštećeni ili oštećeni nenamenskom i/ili nestručnom upotrebom.

PROIZVOD KOJI SAM KUPIO JE NEISPRAVAN / NIJE SAOBRAZAN KARAKTERISTIKAMA I OPISU

Rok za prijavu: do 2 godine (troškove vraćanja paketa snosi Diplon doo)
Povrat sredstava - opširnije
Zamena proizvoda - opširnije

Ukoliko je proizvod koji ste kupili neispravan ili nije saobrazan sa karakteristikama i opisu koji su navedeni na sajtu prodavca, potrebno je da nam dostavite popunjen reklamacioni zapisnik i maloprodajni račun/otpremnicu/bilo koji dokaz o kupovini kako biste ušli u proceduru rešavanja. Potrebno je i da reklamacija poslata elektronskim putem sadrži i fotografije spornog proizvoda, odnosno da Potrošač dostavi u Diplon ili naznačeni ovlašćeni servis predmetni proizvod (lično ili putem kurirskih službi o svom trošku) bez obzira na to da li reklamaciju izjavljuje elektronskim putem ili lično u maloprodajnom objektu. Prodavac je dužan da Vas u roku od 8 dana obavesti o statusu reklamacije, a u roku od 15 dana, od trenutka prijema odluke o načinu rešavanja, da reši reklamaciju (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana). Načini ze rešavanje reklamacije mogu biti: do 6 meseci od dana isporuke – servis, zamena ili povraćaj novca; do 2 godine – servis ili zamena. U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca kurirskom službom Bex doo sa kojom Diplon doo ima ugovorni odnos.


Diplon doo ne prihvata odgovornost i ne priznaje reklamacije za proizvode kada nisu ispoštovane prethodno navedene instrukcije. Pre upotrebe uređaja obavezno pročitajte priložena uputstva i opšte uslove garancije. Pridržavajte se opštih bezbednosnih uslova korišćenja proizvoda i nemojte koristiti proizvod nenamenski. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o upotrebi ili montaži proizvoda, ili nakon početka korišćenja proizvoda utvrdite neispravnosti u radu, molimo Vas da kontaktirate ovlašćeni servis naveden na garantnom listu i zatražite informacije ili instrukcije za reklamaciju proizvoda.

Obaveza o dostupnosti rezervnih delova i servisa za tehničku robu posle prestanka proizvodnje i uvoza robe traje do isteka garancije ili odgovornosti za nesaobraznost.

Sve reklamacije na proizvode koje su poslate elektronski ili pisanim putem, biće rešene u najkraćem mogućem roku a najkasnije u zakonski predviđenim okvirima. Rok za odgovor na podnetu reklamaciju je 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana, izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacija 30 dana. Rok za rešavanje reklamacije prekida se dana kada kupac primi odgovor prodavca, i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora na reklamaciju. Ukoliko kupac ne odgovori u navedenom roku, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca. Ukoliko Kompanija iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kojem će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Diplon doo nema uvid u reklamacije za proizvode poslate ovlašćenim servisima. Ovlašćeni servisi poseduju sopstvena pravila navedena na garantnom listu.

Kao prodavac, dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. U slučaju odbijanja reklamacije, dužni smo da pružimo odgovarajuće obrazloženje potrošaču. Ukoliko je potrošač uz kupljeni proizvod dobio garanciju, a reklamacija se izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Dokumenta o reklamacijama

Pravilnik o pravima potrošača i načinu rešavanja reklamacija
Izjava o saobraznosti

Dokumenta potrebna za realizaciju reklamacije i odustanka od kupovine

reklamacioni zapisnik (kupovina putem webshopa)
obrazac za odustanak
zahtev za povrat novca

Reklamacije i povrat

Pravo na odustajanje

Povraćaj sredstava

Zamena proizvoda